Vastgoedbeheer


Enjoy your return without you having to deal with all actions around renting out your property? With Weenawonen Residence Lord, we like to take the administrative and in cooperation with our service outsource the Technical team management.Apartment interior

 • Collecting and adjusting rent
 • Credit Management
 • Annual indexation of the rental price
 • Check-uitcheckrapport
 • Providing energy settlements
 • The verozrgen and processing of all other earnings and payments
 • Contact and communication with all stakeholders
 • Conducting correspondence with third partiesTECHNICAL PROPERTY MANAGEMENT

 

TECHNICAL PROPERTY MANAGEMENT

Good technical property management increases the chance to rent the property for a longer period resulting in a better return. Weenawonen Property Management focuses on the management of all processes involved in maintaining your property (s) in Rotterdam. Weenawonen thanks to our service team and our large network of professionals, all technical problems quickly and accurately resolved.

 • Inspection of complaints
 • Periodic inspections if desired
 • Handling complaints maintenance
 • Offer maintenance proposals
 • Request for quotation, commissioning and monitoring of implementation maintenance
 • Control submitted notes
 • Exit and keep competitive maintenance contracts
 • Rectify technical faults

 

COMMERCIAL PROPERTY MANAGEMENT

Weenawonen mediates between owners and expatriates (international tenants who are temporarily working in the Netherlands). As a rental agent, we provide the accommodation of international companies around Rotterdam and Brielle. Both short and long rental periods Weenawonen care of the personal and practical aspects involved in rental mediation. Through our extensive network and many years of experience in renting apartments, we can quickly find the right match.

Due to the increasing demand for housing, we are constantly looking for furnished and unfurnished housing for short and long rental periods. Weenawonen works on a no cure, no pay to find a reliable tenant for your property as quickly as possible. So you pay us only when we have found a tenant for your house or apartment.

 • Supervision of the rental process
 • Temporary leasing on the basis of the vacancy
 • Promotion of your property
 • Close cooperation with other brokers
 • Extensive network of companies, expats and relocation agencies
 • An inspection of the check
 • Your owner-occupied temporarily lease without that goes from sales
 • Financial management
 • Technical management

 

INTEREST

Are you interested in our management services? Please contact us here.

 

Genieten van uw rendement zonder dat u zich bezig hoeft te houden met alle handelingen rondom het verhuren van uw vastgoed? Met Weenawonen Woningeheer nemen wij graag het administratieve en in samenwerking met ons serviceteam het technishe beheer uit handen.Apartment interior

 • Het innen en aanpassen van huren
 • Debiteurenbeheer
 • Jaarlijkse indexering van de verhuurprijs
 • In- en uitcheckrapport
 • Verzorgen van energieafrekeningen
 • Het verozrgen en verwerken van alle overige inkomsten en betalingen
 • Contact en correspondentie met alle betrokkenen
 • Voeren van correspondentie met derden

TECHNISCH VASTGOEDBEHEER

Goed technisch woningbeheer vergroot de kans om het vastgoed voor een langere periode te verhuren wat resulteert in een beter rendement. Weenawonen Woningbeheer richt zich op het managen van alle processen rondom het onderhoud van uw woning(en) in Rotterdam. Dankzij ons Weenawonen Serviceteam en ons grote netwerk met professionals worden alle technische problemen snel en nauwkeurig opgelost.

 • Inspectie bij klachten
 • Periodieke inspecties indien gewenst
 • Afhandeling klachtenonderhoud
 • Uitbrengen onderhoudsvoorstellen
 • Offerte-aanvraag, opdrachtverstrekking en controle op uitvoering onderhoud
 • Controle ingediende nota’s
 • Afsluiten en marktconform houden onderhoudscontracten
 • Verhelpen technische storingen

 

COMMERCIEEL VASTGOEDBEHEER

Weenawonen bemiddelt tussen verhuurders en expats (internationale huurders die tijdelijk werkzaam zijn in Nederland). Als verhuurmakelaar verzorgen wij de huisvestiging van internationale bedrijven rondom Rotterdam en Brielle. Zowel bij korte als lange huurperiodes draagt Weenawonen zorg voor de persoonlijke en praktische aspecten die bij verhuurbemiddeling komen kijken. Door ons brede netwerk en onze jarenlange ervaring in het verhuren van woningen vinden wij snel de juiste match.

Vanwege de toenemende vraag naar woonruimte zijn wij continu op zoek naar gestoffeerde en gemeubileerde woningen voor lange en korte huurperiodes. Weenawonen werkt op basis van no cure, no pay om zo snel mogelijk een betrouwbare huurder voor uw woning te vinden. U betaalt ons dus alleen op het moment dat wij een huurder voor uw huis of appartement hebben gevonden.

 • Begeleiding van het verhuurtraject
 • Tijdelijke verhuur op basis van de leegstandswet
 • Promotie van uw woning
 • Nauwe samenwerking met collegamakelaars
 • Uitgebreid netwerk van bedrijven, expats en relocationbureaus
 • Een inspectie bij het in- en uitchecken
 • Uw koopwoning tijdelijk verhuren zonder dat deze uit de verkoop gaat
 • Financieel beheer
 • Technisch beheer

 

INTERESSE

Heeft u interesse in onze beheersdiensten? Neem dan hier contact met ons op.

nl_NLDutch